Novu bolnicu u Doboju ipak će graditi KINESKE KOMPANIJE

0

Novu bolnicu u Doboju, po svemu sudeći, ipak će graditi kineske kompanije “China Sinopharm International Corporation” i  “Shan Xi Construction Investment Group Co. Ltd”, a ne firme “Lindner” iz Crne Gore i Njemačke, koje su ljetos na tenderu izabrane za glavnog izvođača radova.

Rezultat je to žalbe kineskog ponuđača na odluku Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS o dodjeli ugovora o izvođenju radova “Lindneru”, a koja je donesena u avgustu ove godine, nakon provedenog tendera.

Na tender koji je objavljen u junu ove godine, naime, ponude su dostavila tri ponuđača, među kojima je “Lindner” bio najpovoljniji ponuđač sa cijenom od oko 87,82 miliona KM za posao projektovanja, izgradnje i opremanja nove dobojske bolnice.

Nešto veću ponudu od oko 88,56 miliona KM tada je dala upravo ova kineska grupa ponuđača koja je sada, uz pomoć žalbe Kancelariji za razmatranje žalbi u BiH, uspjela da obori prvobitnu odluku o dodjeli ugovora i dobije ovaj posao. Žalili su se na to da je njihova ponuda na tenderu nepravedno ocijenjena kao neprihvatljiva.

 

Kancelarija za razmatranje žalbi je krajem oktobra usvojila njihovu žalbu i poništila odluku Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS o izboru najpovoljnijeg ponuđača iz avgusta ove godine. Komisija ministarstva je nakon toga morala ponovo da procijeni sve ponude pristigle na tender, što je nedavno i završeno, a za novog najpovoljnijeg ponuđača izabrana kineska grupa. Tako je sada prihvaćena ponuda koja je i za oko 740.000 KM veća od prvobitne.

– Komisija je nakon rješenja Kancelarije za razmatranje žalbi izvršila ponovni pregled i ocjenu ponuda, te je nakon evaluacije i primjene podkriterijuma za izbor ekonomski najpovoljnije ponude utvrdila da je ponuda ponuđača “China Sinopharm International Corporation” i  “Shan Xi Construction Investment Group Co. Ltd” blagovremena, kompletna i ekonomski najpovoljnija. S obzirom na to da je Vlada RS odlukom povećala procijenjenju vrijednost nabavke na oko 88 miliona KM bez PDV-a i zadužila Ministarstvo da nastavi proceduru dodjele ugovora, i to je uzeto u obzir – navodi se u obrazloženju nove odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za ovaj posao, a koja je donesena 2. oktobra.

Podsjećamo, delegacija kineske kompanije “Sinopharm” prošlog ljeta je posjetila dobojsku bolnicu u sklopu razgovora sa rukovodstvom Srpske o izgradnji nove bolnice u ovom gradu.

POSTAVI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Molimo unesite vaše ime