NEMA VIŠE BB KUĆNIH ADRESA Uspostavljen Centralni adresni registar

0

Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove (RUGIPP) uspostavila je Centralni adresni registar u kojem bi se do sredine naredne godine u digitalnom obliku trebali naći svi nazivi ulica i kućni brojevi sa područja svih lokalnih zajednica u Srpskoj.

U Centralni adresni registar do sada je uneseno više od polovine adresa, a nakon što sve lokalne zajednice formiraju pojedinačne adresne registre Centralni adresni registar biće i javno dostupan na Geoportalu koji u skladu sa zakonom isključivo vodi i održava RUGIPP.

Centralni adresni registar predstavlja evidenciju svih ulica i kućnih brojeva stambeno-poslovnih objekata u lokalnim zajednicama u Republici Srpskoj. Adrese su do sada bile evidentirane u analognom obliku, a prednost novog adresnog registra je to što je u digitalnom obliku i koristi tehničke podatke digitalnog katastarskog plana i ortofotogrametrijskih snimaka.

Uspostavljanje Centralnog adresnog registra i pojedinačno adresnih registara za lokalne zajednice omogućeno je zahvaljujući švedskom donatorskom projektu za unapređenje zemljišne administracije CILAP koji na teritoriji Republike Srpske realizuje RUGIPP.

Novi registar daje mogućnost lokalnim zajednicama da brzo i efikasno odrede sve adrese zahvaljujući čemu više neće biti adresa sa kućnim oznakama bb koje prema zakonskim odredbama i ne bi trebalo da postoje.

Prema podacima kojima raspolaže Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove, a na osnovu podataka drugih nadležnih organa u Republici Srpskoj postoji oko 320.000 kućnih brojeva. Кrajem 2015. godine oko 40 odsto građana je bilo prijavljeno na adrese sa kućnim brojem bb.

Novi način evidentiranja adresa od ogromnog značaja za lociranje građana i njihove imovine, njihovu bezbjednost, kvalitet njihovog života i uopšte ostvarivanje svih prava građana.

Može se reći da će novi adresni registar olakšati procedure prijave i odjave prebivališta, dostavu pošte, intervencije hitne pomoći, vatrogasaca, socijalnih radnika i drugih.

Nadležnim službama biće lakše reagovati u vanrednim situacijama i situacijama elementarnih nepogoda, ali i raditi različita istraživanja, popise, socijalne karte i slično.

Novi način evidentiranja tačnih adresa je od ogromnog značaja za formiranje biračkih spiskova, uspostavljanje registra prostornih jedinica i naseljenih mjesta, te za ukupnu infrastrukturu geoprostornih podataka. Кao takav, adresni registar će moći koristiti svi zainteresovani republički organi i institucije poput ministarstava u Vladi Srpske, Zavoda za statistiku Republike Srpske, Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH i drugi.

U okviru donatorskog projekta za unapređenje zemljišne administracije u BiH „CILAP“ čija je realizacija počela 2013. godine u cijeloj BiH, a okviru kojeg je uspostavljanje adresnog registra, samo je jedna od komponenti, osim softvera za uspostavljanje adresnog registra i neophodne opreme, obezbjeđena je i obuka koji su zaposleni RUGIPP-a održavali službenicima lokalnih zajednica, unapređenje i održavanje softvera, i druga tehnička podrška.

Po završetku donatorskog projekta, 2020. godine, troškove i održavanje softvera i Centralnog adresnog registra preuzeće Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

POSTAVI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Molimo unesite vaše ime