Mjesečni dodatak za bivše pripadnike Vojske RS odmah poslije 60. rođendana

0

Banjaluka – Bivši pripadnici Vojske RS koji ostvare pravo na mjesečni dodatak neće više biti zakidani ni za jednu isplatu, što je do sada bio slučaj, jer je Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite RS pristupilo izmjeni dijela uredbe o boračkom dodatku koji je osporio Ustavni sud RS.

Sudije Ustavnog suda su na sjednici u novembru prošle godine donijele odluku da član uredbe o boračkom dodatku u vezi sa uslovima za ostvarivanje tog prava nije u saglasnosti sa Ustavom Srpske i Zakonom o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca.

Osporena odredba predviđala je da se borcima koji su uslove za ostvarivanje prava na mjesečni borački dodatak ispunili poslije 24. maja 2012. godine to pravo priznaje počev od 1. januara naredne godine u odnosu na onu u kojoj su uslovi ispunjeni. Prema ocjeni sudija, propisivanjem takve uredbe njen donosilac je izašao iz zakonskih okvira i prekoračio svoja ustavna i zakonska ovlašćenja jer je zakonskom odredbom propisano da prava na mjesečna primanja pripadaju od prvog narednog mjeseca po podnošenju zahtjeva.

U Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite RS istakli su da su postupili po smjernicama Ustavnog suda RS.

– U toku su aktivnosti u vezi sa izmjenom sporne odredbe i to bi trebalo da bude završeno do kraja januara. Nove odredbe stupiće na snagu nakon što budu objavljene u “Službenom glasniku RS” – rekli su u ministarstvu.

Predsjednik Boračke organizacije RS (BORS) Milomir Savčić nada se da će izmijenjena uredba biti u primjeni već od 1. februara.

– Pravda će konačno biti zadovoljena jer će se borački dodatak dobijati od momenta kada borci navrše 60 godina. To će posebno značiti onima koji su nezaposleni – rekao je Savčić i pojasnio da su borci do sada bili uskraćeni za najmanje jedan, a najviše 12 mjesečnih dodataka, jer je, na primjer, borac koji je 60 godina napunio 1. januara morao čekati idući januar da dobije prvi mjesečni dodatak. Savčić je istakao da će organizacija na čijem je čelu i u narednom periodu insistirati na poštovanju boračkih prava.

Visina dodatka

Milomir Savčić je istakao da visina mjesečnog boračkog dodatka zavisi od broja mjeseci provedenih u zoni borbenih dejstava.

– Broj mjeseci provedenih u ratu množi se sa koeficijentom koji iznosi 1,6 KM – naveo je Savčić i dodao da u prvom kvartalu ove godine borcima treba da bude isplaćen i godišnji borački dodatak.

POSTAVI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Molimo unesite vaše ime