Od prodaje šumskih drvnih sortimenata u budžet grada 250 hiljada KM

0
Od prodaje šumskih drvnih sortimenata koji potiču sa teritorije grada, Šumsko gazdinstvo Banjaluka u gradski  budžet za 2019. godinu trebalo bi da uplati 250.000 KM.

Ova namjenska sredstava biće iskorištena za investiciono održavanje i rekonstrukciju staza i druga ulaganja u zaštićenom području „Park šuma“ – 50.000 KM, dok će preostalih 200.000 KM biti usmjereno za investiciono održavanje, modernizaciju i rekonstrukciju lokalnih i nekategorisanih puteva, koji su određeni Programom zajedničke komunalne potrošnje za narednu godinu.

Inače, Zakonom o šumama predviđeno je da je korisnik šuma i šumskog zemljišta u svojini Republike Srpske dužan u budžet lokalne zajednice uplatiti 10 odsto sredstava ostvarenih prodajom šumskih drvnih sortimenata, koji potiču sa teritorije te lokalne zajednice.

Ova sredstva se uplaćuju na račun javnih prihoda Grada, a koriste se za izgradnju, rekonstrukciju i održavanje infrastrukture i drugih objekata na ruralnim područjima jedinice lokalne samouprave sa koje potiču prodati sortimenti, kao i za održivi razvoj zaštićenih područja.

“Na bazi prikupljenih sredstava po osnovu naknade za korištenje šuma i šumskog zemljišta u 2018. godini, očekujemo u narednoj godini prihod od 250.000 KM, koji je raspoređen kroz program korištenja sredstava od naknada”, kazali su iz Odjeljenja za privredu.

Ovim namjenskim sredstvima će raspolagati Odjeljenje za komunalne poslove i Odjeljenje za saobraćaj i puteve, u skladu sa programima zajedničke komunalne potrošnje.

Odjeljenje za privredu će u prvom kvartalu dostaviti Skupštini grada izvještaj o realizaciji ovog programa.

POSTAVI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Molimo unesite vaše ime