BiH dužna više od 11 milijardi KM

0

SARAJEVO – Savjet ministara u tehničkom mandatu usvojio je informaciju o stanju javne zaduženosti BiH na kraju prošle godine koja je iznosila 11,118 milijardi KM, od čega je spoljni dug 8,205 milijardi KM ili 73,8 odsto, a unutrašnji dug 2,913 milijardi KM ili 26,2 odsto.

Unutrašnji dug je smanjen za 241,4 miliona KM, a spoljni dug je povećan za 352,4 miliona KM u odnosu na 2017. godinu, saopšteno je iz Savjeta ministara.

U ukupnoj javnoj zaduženosti Federacija BiH učestvuje sa 52,16 odsto, Republika Srpska sa 46,71 odsto, institucije BiH sa 0,66 odsto, a Brčko distrikt sa 0,47 odsto.

Udio javnog duga BiH u bruto domaćem proizvodu /BDP/ u prošloj godini iznosio je 32,9 odsto.

Kada se posmatra struktura spoljnog duga po kreditorima, najveći udio imaju Svjetska banka – IDA i IBRD sa 33,51 odsto, Evropska investiciona banka sa 22,94 odsto, Pariški klub kreditora sa 7,78 odsto, Evropska banka za obnovu i razvoj sa 6,70 odsto, Međunarodni monetarni fond sa 5,05 odsto, što predstavlja 75,98 odsto ukupne spoljne zaduženosti.

Servis spoljnog duga BiH u prošloj godini iznosio je 976,43 miliona KM, od čega se na glavnicu odnosi 839,53 miliona KM, a na kamate 136,9 miliona KM.

Ovaj izvještaj biće dostavljen Parlamentarnoj skupštini BiH.

Na današnjoj sjednici Savjet ministara prihvatio je pojedinačne inicijative i imenovao delegacije za vođenje pregovora radi zaključivanja ugovora o zajmu između BiH EBRD-a za realizaciju dva projekta gradskih saobraćajnica u Sarajevu, i to transverzala “Jedan” i “Devet”, čijom realizacijom će biti poboljšano odvijanje saobraćaja u Kantonu Sarajevo.

Za izgradnju dijela transverzale “Jedan” i to dionice Bare – tunel Kobilja glava, zajam EBRD-a iznosi 35 miliona evra, a izgradnjom ove dionice biće poboljšani uslovi odvijanja saobraćaja Sarajevo – Vogošća, gdje su svakodnevno prisutni zastoji, kolone automobila te gubici vremena.

Za projekat transverzale “Devet” vrijednost EBRD zajma je tri miliona evra, a sredstva su namijenjena za izgradnju poddionica Tri Rondo – Ulica Safeta Zajke zajedno sa vezom “Devete” transverzale sa LOT-om “dva ce” Sarajevske zaobilaznice.

Rokovi za otplatu zajmova su 15 godina, uključujući tri godine grejs perioda, a krajnji korisnik sredstava je Kanton Sarajevo.

Ministarstvo finansija i trezora će nakon završenih pregovora Savjetu ministara BiH dostaviti prijedloge ugovora u skladu sa Zakonom o zaduživanju, dugu i garancijama BiH.

Savjet ministara utvrdio je Prijedlog osnova za pristupanje BiH Inkluzivnom okviru za provođenje mjera protiv erozije poreske osnovice i premještanja dobiti /BEPS/, čime će zemlja ostvariti napredak u izvršavanju preuzetih međunarodnih obaveza, kako se ne bi našla na EU popisu nekooperativnih jurisdikcija u poreske svrhe.

BEPS paket se sastoji od 15 mjera usmjerenih na smanjenje i suzbijanje agresivnog poreskog planiranja, poreske prevare i evazije poreza, posebno u slučaju velikih multinacionalnih kompanija.

Prijedlog osnova biće dostavljen Predsjedništvu BiH u dalju proceduru.

POSTAVI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Molimo unesite vaše ime