Ovo su tačne lokacije i količine KANCEROGENOG ULJA sa područja “Incela”

0

BANJALUKA – Na prostoru šest firmi koje posluju u krugu „Incela“ i na čak 21 lokaciji otkrivene su znatno veće količina veoma opasnog i kancerogenog ulja piralen i na pojedinim mjestima ima ga na hiljade puta više nego što je dozvoljeno pravilnikom, otkriva portal Srpskainfo.

Najveće količine piralena otkrivene su na zemljištu gdje se nekad nalazila „Energana“, zatim u krugu Poslovne zone „Incel“,, potom je tu „Bill colour metal“, „SHP Celex“, „Top metal“, i „Univerzum“.

Izvor Srpskainfo je pojasnio da prosječna izmjerena vrijednost piralena na kontaminiranim lokacijama iznosi skoro 110 mg/kg, što je veoma visoka i opasna vrijednost i to znači da ga u prosjeku na svim lokacijama ima za 500 puta više nego što je dozvoljeno.

Analizu zemljišta uradio je Institut za zaštitu i ekologiju Republike Srpske, a po nalogu Grada Banjaluke.

Srpskainfo je imala uvid u ovaj izvještaj koji pokazuje da piralena na dubini do 25 centimetara ima po nekoliko hiljada puta više, ali ga ima i na dubini do pola metra u zemljištu.

Stručnjaci sa kojima smo razgovarali ističu da je prema pravilniku Republike Srpske dozvoljeno da ima 0,2 mg/kg piralena u zemlji.

-Međutim graničina maksimalna vrijednost piralena u Srbiji i drugim zemljama u okruženju je deset puta manja i iznosi 0,02 miligrama u kilogramu – rekao je sagovornik Srpskainfo.

U ovom izvještaju se navodi da je navjeća koncentracija piralena nađena na području nekadašnje „Energane“ i to  kod zemljišta koji je uzorkovano na dubini od 25 centimetara kod kontejnera sa otpadnim bakarnim kablovima i bilo ga je više od 600 mg po kilogramu, a nađena je ista količina i na mjestu gdue se nekad nalazio transformator.

-Potom slijedi Poslovna zona „Incel“ gdje je na području „Viskoze“ na dubini od 25 centimetara nađeno čak 565 mg/kg piralena. Zatim treće mjesto sa najviše piralena nađeno je u krugu firme „Bill colour metal“, a zemlja je uzorkovana kod crvenog kontejnera i tu se nalazilo 250 miligrama po kilogramu piralena, a na još jednoj lokacijiu u ovoj firmi ga je bilo oko 142 mg/kg – pojašenjeno je u izvještaju o hemijskoj analizi zemljišta.

Uvidom u ovaj izvještaj se može vidjeti da je koliko toliko ohrabrujuća informacijama da piralena, ipak nema previše na dubinskim iskopima.

Međutim, stručnjaci upozoravaju da je svaka količina iznad dozvoljene opasna i da se mora što prije to zemljište sanirati.

-Tako je na dubini od 50 centimetera na mjestu gdje je nekad bio transformator u „Energani“ bilo  za 70 puta više piralena nego što je dozvoljeno. Kada je u pitanju dubinsko uzorkovanje zemljišta na dubini od pola metra piralen je još u nedozvoljenim količinama nađen na nekoliko lokacija u PZ „Incel“, ali i u krugu „Celexa“ – precizirano je u Izvještaju u koji je Srpskainfo imala uvid.

Mjerenje piralena u „Incelu“ je uzorkovano i analizirano na 52 lokacije, od kojih je na 21. mjestu bilo više nego što je dozvoljeno piralena.

-Pored zagađenja piralenom na lokacijama u „Incelu“ veoma je prisutan i visok nivo teških metala. Posebno su izraženi kadmij, olovo,  nikl, bakar i živa – naveo je izvor Srpskainfo upućen u aferu „piralen“.

U pomenutom izvještaju se navodi i da Institut ne garantuje da na lokacijama na kojima je detektovan piralen u površinskom sloju ne postoji zagađenje i u donjim slojevima zemljišta.

Da bi se dobila prava slika zagađenja zemljišta u „Incelu“ potrebno je uraditi još nekih vještačanja.

Veoma je bitno da se uradi analiza podzemnih voda , kao i analiza zemljlišta u dubinskom sloju, ali i analizu kvaliteta vazduha u „Incelu“.

Kriju od javnosti

Iz Gradske uprave Banjaluka, ali i ministrstva za prostorno uređenje i ekologiju RS  nisu nam željeli dostaviti analizu  zemljišta u „Incelu“ i tako upozoriti građena u kojima firmama se nalaze opasne materije.

Prikupljeni podaci

Prema našim saznanjima operativni tim koji je formiran prošle sedmice prikupio je podatke koji su međunarodno konsultatni tražili radi izrade Prethodne procjene lokaciju.

U ovoj fazi to se odnosilo na infrastruktru podzemnih instalaciju, arhivu dozvola koje su izdate za privredne subjekte, zatim geološke i hidrološke podatke i satelitske snimke lokacije.

Cilj ovih podataka da je projektuje mkere za sanaciju kontaminiranih površina u Poslovnoj zoni.

POSTAVI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Molimo unesite vaše ime