Šta piše u Informaciji koja će biti razmatrana na posebnoj sjednici?

0

BANJALUKA – Institucije Republike Srpske predvođene Narodnom skupštinom imaju obavezu da, koristeći autonomiju, zaštitne mehanizme i nadležnosti koje su joj priznate Dejtonskim sporazumom, na unutrašnjem i međunarodnom planu insistiraju na dosljednom sprovođenju ovog sporazuma, naročito Aneksa četiri – Ustava BiH.

“Uzevši u obzir ustavni položaj Narodne skupštine Republike Srpske i njenu ulogu u formulisanju ne samo unutrašnje politike Republike Srpske, već i spoljne politike BiH, neophodno je da u ključnim trenucima pokaže svu svoju snagu i dostigne puno nacionalno jedinstvo o pitanjima koja spadaju u vitalni interes Republike Srpske”, ističe se u Informaciji o neustavnoj transformaciji dejtonske strukture BiH i uticaju na položaj i prava Republike Srpske.

U Informaciji, koju bi Narodna skupština Republike Srpske trebalo da razmatra na predstojećoj posebnoj sjednici, navodi se da na međunarodnom planu Republika Srpska, u skladu sa nadležnostima iz Ustava BiH, mora činiti sve napore da ispravno i istinito izvještava međunarodnu zajednicu i javnost o situaciji u BiH.

Na unutrašnjem planu, potrebno je pristupiti hitnoj reformi institucija pravosuđa na nivou BiH, budući da njihov sastav, uređenje i način funkcionisanja nisu u skladu sa temeljnim načelom vladavine prava, a i prepreka su daljem napredovanju zemlje prema EU.

Osim toga, neophodno je sprovesti temeljne analize efekata koje je neustavna transformacija BiH izazvala, kako na nivou Republike Srpske, tako i BiH koji je pretvoren u nezasitu mašineriju neefikasnih i rastrošnih institucija čije je potrebe sve teže podmiriti bez ozbiljne štete po budžete entiteta, kao osnovnih nosilaca vlasti i najodgovornijih za ekonomski i socijalni položaj stanovništva.

U tom smislu, potrebno je razmotriti efektivnost zaključenih međuentitetskih sporazuma koji su doveli do prenosa određenih nadležnosti na nivo BiH, te preispitati nametnute propise i posljedice njihovog utiskivanja u pravni sistem koji je prinudom iskonsturisan na nivou BiH.

“Zaštita vladavine prava i očuvanje ustavnog položaja Republike Srpske može se postići samo upornim radom na očuvanju dejtonske strukture, na dobrobit građana koji žive u BiH, učvršćivanjem suvereniteta državne zajednice i njenih entiteta, privrženošću prinicipima Dejtonskog sporazuma, te insistiranjem na zakonitom uspostavljanju i funkcionisanju zajedničkih institucija, kao i na efikasnosti njihovog rada i njihovoj odgovornosti prema građanima”, dodaje se u Informaciji.

Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske zakazana je za ponedjeljak, 11. novembra.

POSTAVI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Molimo unesite vaše ime