NEUSTAVAN PRAVILNIK O TESTIRANJU ZAPOSLENIH U GRADSKOJ UPRAVI BANJALUKA

0

BANJALUKA – Ustavni sud Republike Srpske utvrdio je na današnjoj sjednici u Banjaluci da Pravilnik o testiranju zaposlenih u Gradskoj upravi Banjaluka nije u saglasnosti sa Ustavom i Zakonom o lokalnoj samoupravi.

Neustavnost ovog akta ogleda se u tome što je gradonačelnik Banjaluke njegovim donošenjem izašao iz okvira svojih zakonskih ovlašćenja, čime je povrijedio relevantnu odredbu Zakona o lokalnoj samoupravi i ustavno načelo zakonitosti akata, što ovaj normativni akt u cjelini čini neustavnim sa formalno pravnog aspekta, saopšteno je iz Ustavnog suda Srpske.

Ustavni sud je donio i odluku kojom je utvrđeno da Odluka o kreditnom zaduženju opštine Gacko nije u saglasnosti sa Ustavom Srpske i Zakonom o zaduživanju, dugu i garancijama Srpske.

“Osporenom odlukom, naime, nije propisana vrsta kreditnog zaduženja, kamata i drugi elementi odluke koji su propisani Zakonom, a ne postoje ni dokazi o saglasnosti Ministarstva finansija za kreditno zaduženje, te ispunjenost pojedinih proceduralnih uslova za njeno donošenje. Ustavni sud je stoga ocijenio da osporena odluka nije saglasna sa zakonom i da, posljedično tome, nije u saglasnosti ni sa ustavnim načelom zakonitosti akata”, navode iz Ustavnog suda.

Ova sudska instanca je donijela i odluku kojom je utvrđeno da jedan od članova Odluke o komunalnim taksama grada Banjaluka nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o komunalnim taksama.

Osporenim normama kasiranog člana propisana su pravila oslobađanja od plaćanja komunalnih taksi, a prema ocjeni Ustavnog suda, neustavnost i nezakonitost ukinutih odredaba proizilazi iz toga što je relevantnim zakonom određena obaveza jedinica lokalne samouprave da u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu istog zakona usklade svoje odluke o komunalnim taksama sa zakonskom odredbom.

“A što Skupština grada Banjaluka nije učinila i tako usaglasila osporene odredbe sa navedenom odredbom zakona. Time je, ujedno, donosilac predmetnog normativnog akta povrijedio i ustavno načelo zakonitosti”, saopšteno je iz Ustavnog suda.

Ovaj sud je donio i odluku kojom je utvrđeno da dio jednog od članova Kolektivnog ugovora za zaposlene u Gradskoj upravi Grada Bijeljina nije u saglasnosti sa Ustavom i Zakonom o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

Neustavnost i nezakonitost ukinutog dijela ove odredbe ogleda se u tome što pomenutim zakonom radno mjesto “interni revizor” u jedinici lokalne samouprave ulazi u grupu izvršilačkih radnih mjesta, dok je osporenim propisivanjem isto radno mjesto svrstano u sedmu platnu grupu – poslovi na rukovodećim radnim mjestima.

“Shodno tome, Ustavni sud je i u ovom slučaju konstatovao da je, zbog utvrđene nesaglasnosti podzakonskog akta sa odredbom zakona, došlo do povrede ustavnog načela zakonitosti”, navode iz Ustavnog suda.

Ustavni sud je donio odluke kojima su odbačeni prijedlozi, odnosno nisu prihvaćene inicijative za ocjenjivanje ustavnosti pojedinih odredaba Zakona o visokom obrazovanju, Zakona o igrama na sreću i Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, te ustavnosti i zakonitosti pojedinih podzakonskih opštenormativnih akata.

“Ustavni sud je donio rješenje kojim je obustavio postupak ocjene ustavnosti i zakonitosti osporene odredbe podzakonskog akta, jer su prestali postojati procesni razlozi za njegovo dalje vođenje”, napomenuli su iz ovog suda.

Ustavni sud u skladu sa Ustavom i zakonom utvrđenim nadležnostima odlučuje o ustavnosudskim predmetima koji se tiču saglasnosti zakona, drugih propisa i opštih akata sa Ustavom, odnosno saglasnosti propisa i opštih akata sa zakonima Republike Srpske, kao i o drugim stvarima iz oblasti poslovanja tog suda.

POSTAVI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Molimo unesite vaše ime